top of page

Privacystatement

 

Artikel 1: Inleiding

Onderstaand de privacyverklaring van Big & Small dog grooming. Gevestigd te Herselt, Aarschotsesteenweg 219 met ondernemingsnummer BE 0567 872 543

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Het beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Big & Small dog grooming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam

  • Adres

  • Woonplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres


Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (bvb. aan de Belastingdienst)

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt, dan zullen uw persoonsgegevens niet bewaard worden.

 

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag ten allen tijden de gegevens die Big & Small van u heeft verzameld, inkijken of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Big & Small dog grooming.

 

Artikel 4: Derden

4.1 Big & Small verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken. 
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs worden gedeeld.
4.4 Voor het leveren van de diensten maakt Big & Small dog grooming gebruik van clouddiensten. Om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze dienstverleners.


Artikel 5: Website

Big & Small werkt met het ontwikkelplatform van Wix.com  voor de website en de online reservaties. Dit zijn de privacyverklaringen van wix.com:  https://nl.wix.com/about/privacy

Verder is de website ook gekoppeld aan Google analytics en Google agenda. De Google agenda is niet openbaar en wordt alleen door Big & Small gebruikt.

 

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard. Dit omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.


Artikel 7: Beveiliging

Big & Small neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Big & Small dog grooming.


Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

bottom of page